Painuma- ja siirtymämittaukset

Rakennushankkeissa vaaditaan usein erilaisia geoteknisiä mittauksia, joilla seurataan esimerkiksi rakenteiden mahdollista siirtymää, selvitetään maaperän painumista tai muita maaperän ominaisuuksia.  

Painumien ja siirtymien mittaus ja seuranta on tärkeää kohteissa, joissa esimerkiksi louhinnan, paalutus- tai purkutyön epäillään aiheuttavan siirtymävaaraa rakennuskohteen vieressä tai lähistöllä oleviin rakennuksiin tai rakennelmiin.  

Siirtymää voidaan mitata eri menetelmillä. Mittausta ja seurantaa voidaan tehdä rakenteen painumalle (z-komponentti) tai muiden suuntaisille (x- ja y-komponentit) siirtymille. Lisäksi erilaisilla menetelmillä voidaan mitata ja seurata rakenteen mahdollista kallistusta tai esimerkiksi rakojen tai rakopintojen siirtymiä ja venymisiä. 

Forcit Consulting tarjoaa painumamittausta huippuluokan Leican vaaituskojeilla, joilla päästään parhaimmillaan jopa alle 1 mm tarkkuuteen. Yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme tarjota myös muita mittaustapoja siirtymien mittaamiseen ja seuraamiseen. Käytettävä mittausmenetelmä ratkaistaan kohteen vaatimusten mukaisesti. Palvelemme painumamittausasioissa asiakkaitamme tällä hetkellä pääasiassa Etelä-Suomen sekä Pirkanmaan seudun alueella. Muualla Suomessa tapauskohtaisesti. 

Kiinteistökatselmus

Teemme vuosittain tuhansia rakennusten ja rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.