ADR-, TNA- ja ammattipätevyyskoulutukset

Koulutustarjontamme kattaa ADR-perus- ja täydennyskoulutukset, TNA-turvallisuusneuvonantajan koulutukset ja ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Lisäksi teemme räätälöityjä ammattipätevyyden jatkokoulutuksia yrityksille ja ADR-kuljetusturvallisuuskoulutuksia yrityksille sekä viranomaisille.

Tarjoamme myös yrityksille turvallisuusauditointeja sekä ADR – tiedostavaa koulutusta. Kouluttajana toimii Harry Rantahakala, jolla on pitkän käytännön kokemuksensa lisäksi mittava kokemus alalla kouluttajana.

Harry Rantahakala
harry.rantahakala@forcitconsulting.fi, puh. 010 832 1309.ADR-KOULUTUKSET

Autonkuljettajalta vaaditaan ADR – ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen (VAK/ADR), mikäli kuljetetaan vaarallisia aineita yli sallitun enimmäismäärien (vapaaraja). ADR-ajoluvan saamisen edellytyksenä on, että suorittaa vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen ja koulutusta vastaavan kokeen sekä täyttää luvan myöntämisen edellytykset. ADR – koulutuksista on myös mahdollisuus hyväksi lukea kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyysmerkinnät. Kurssitarjonnastamme löydät kaikkien eri luokkien ADR-koulutukset.

ADR-täydennyskoulutukset myös verkkokoulutuksina

ADR – täydennyskoulutukset voidaan suorittaa kokonaan luokkatilaopetuksena tai 8 tunnin luokkaopetuksena, jonka jälkeen loput vaadittavat tuntimäärät verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksia ei ole pakko suorittaa peräkkäisinä päivinä, mutta kuitenkin kahden viikon aikana luokkatilaopetuksen suorittamisen jälkeen. Huomioitava on, että voit suorittaa verkkokoulutusta vain 8 tuntia yhtenä päivänä.

TNA-KOULUTUKSET

Vaarallisten aineiden tie- ja/tai rautatiekuljetusten kanssa tekemisissä olevien yritysten on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus antaa valmiuden suorittaa turvallisuusneuvonantajatutkinnon. Koulutuksessa käsitellään vaarallisten aineiden kanssa toimimiseen liittyviä määräyksiä ja lisäksi tarjoamme monipuolista osaamista käytännön tilanteisiin.

Koulutuksesta saa ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän.

KUORMA- JA LINJA-AUTON KULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

Järjestämme kaikkiin ammattipätevyyskoulutuksiin liittyviä koulutuksia luokkaopetuksena sekä etäyhteydellä toteutettuna. Lisäksi järjestämme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä koulutuksia.

ETÄ- JA VERKKOKOULUTUKSET

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset ovat nyt saatavilla myös etä- ja verkkokoulutuksina. Koulutustarjontamme näet täältä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen voit suorittaa myös etäkoulutuksena. Koulutuksen hinta on 79,00 € + alv 24 %.  Lisäksi materiaali ja työturvallisuuskorttimaksu ovat yhteensä 10,00 € (+ alv 24 %)/osallistuja sekä kortin postitusmaksu 4,90 € (+ alv 24 %) sekä ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 11,00 € (alv 0 %) + käsittelymaksu 2,50 € (+ alv 24%). Verollinen hinta on yhteensä 130,54 €.

Verkkokoulutuksen hinta on 75,00 € + alv 24 %. Lisäksi ammattipätevyyden rekisteröintimaksu on 11,00 € (alv 0 %) + käsittelymaksu 2,50 € (+ alv 24%). Verollinen hinta on yhteensä 107,10 €.
HUOM! Turvallinen työympäristö verkkokoulutuksesta ei saa työturvallisuuskorttia.