ADR-, TNA- ja ammattipätevyyskoulutukset

Koulutustarjontamme kattaa ADR-perus- ja täydennyskoulutukset, TNA-turvallisuusneuvonantajan koulutukset ja ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Lisäksi teemme räätälöityjä ammattipätevyyden jatkokoulutuksia yrityksille ja ADR-kuljetusturvallisuuskoulutuksia yrityksille sekä viranomaisille.

Tarjoamme myös yrityksille turvallisuusauditointeja sekä ADR – tiedostavaa koulutusta. Kouluttajana toimii Harry Rantahakala, jolla on pitkän käytännön kokemuksensa lisäksi mittava kokemus alalla kouluttajana.

Harry Rantahakala
Koulutuspäällikkö

ADR-KOULUTUKSET

Autonkuljettajalta vaaditaan ADR – ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen (VAK/ADR), mikäli kuljetetaan vaarallisia aineita yli sallitun enimmäismäärien (vapaaraja). ADR-ajoluvan saamisen edellytyksenä on, että suorittaa vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen ja koulutusta vastaavan kokeen sekä täyttää luvan myöntämisen edellytykset. ADR – koulutuksista on myös mahdollisuus hyväksi lukea kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyysmerkinnät. Kurssitarjonnastamme löydät kaikkien eri luokkien ADR-koulutukset.

ADR-täydennyskoulutukset myös verkkokoulutuksina

ADR – täydennyskoulutukset voidaan suorittaa kokonaan luokkatilaopetuksena tai 8 tunnin luokkaopetuksena, jonka jälkeen loput vaadittavat tuntimäärät verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksia ei ole pakko suorittaa peräkkäisinä päivinä, mutta kuitenkin kahden viikon aikana luokkatilaopetuksen suorittamisen jälkeen. Huomioitava on, että voit suorittaa verkkokoulutusta vain 8 tuntia yhtenä päivänä.

TNA-KOULUTUKSET

Vaarallisten aineiden tie- ja / tai rautatiekuljetusten kanssa tekemisissä olevien toiminnanharjoittajien tulee nimetä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

TNA – koulutus antaa valmiuden uuteen sähköiseen tutkintoon, joka suoritetaan Ajovarman toimistoissa. Koulutuksessa käsitellään keskeiset vaarallisten aineiden toimimiseen liittyvät määräykset.

Tarjoamme myös vaarallisten aineiden tiedostavaa koulutusta sekä monipuolista osaamista käytännön tilanteisiin.

TNA – koulutuksesta saa myös linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän.

KUORMA- JA LINJA-AUTON KULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET

Järjestämme kaikkiin ammattipätevyyskoulutuksiin liittyviä koulutuksia luokkaopetuksena sekä etäyhteydellä toteutettuna. Lisäksi järjestämme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä koulutuksia.

ETÄ- JA VERKKOKOULUTUKSET

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset ovat nyt saatavilla myös etä- ja verkkokoulutuksina. Koulutustarjontamme näet täältä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen voit suorittaa myös etäkoulutuksena. Koulutuksen hinta on 79,00 € + alv 24 %.  Lisäksi materiaali ja työturvallisuuskorttimaksu ovat yhteensä 10,00 € (+ alv 24 %)/osallistuja sekä kortin postitusmaksu 4,90 € (+ alv 24 %) sekä ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 11,00 € (alv 0 %) + käsittelymaksu 3,50 € (+ alv 24%). Verollinen hinta on yhteensä 131,78 €.

Linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyden verkkokoulutuksen hinta on 75,00 € + alv 24 %. Lisäksi ammattipätevyyden rekisteröintimaksu on 11,00 € (alv 0 %) + käsittelymaksu 3,50 € (+ alv 24%). Verollinen hinta on yhteensä 108,34 €.

HUOM! Turvallinen työympäristö verkkokoulutuksesta ei saa työturvallisuuskorttia.