TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Forcit Consulting on sitoutunut suojelemaan kaikkien ulkoisten sidosryhmien yksityisyyden suojaa. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluu asiakkaita, toimittajia ja työnhakijoita. Tämän tietosuojakuvauksen avulla ilmoitamme ulkopuolisten sidosryhmien edustajille henkilötietojesi käsittelystä.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Forcit Consulting AB, 556811-9357

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostitse osoitteesta dataprivacy@forcit.fi.

Mitä tietoja kerätään:

  • Yhteystiedot
  • Muut henkilötiedot, jotka ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiä

Tietojen keräämisen tarkoitus:

  • Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
  • Asiakassuhteen ylläpitäminen
  • Rekrytointi
  • Muussa tapauksessa toimimme sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja kerätään
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista

Henkilötietojen tallentaminen, suojaaminen ja käsittely:

Henkilötiedot tallennetaan teknisesti suojattuina ja tietoja käsittelevät vain ihmiset, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Henkilöstömme on koulutettu toimimaan vastuullisesti EU: n tietosuojadirektiivin mukaisesti.

Tallennamme henkilötietoja niin kauan kuin tässä kuvauksessa mainittuihin toimintoihin liittyvät velvoitteet ja tarpeet täyttyvät. Rekisteröidyn pyynnöstä ja siinä tapauksessa, että mikään muu oikeusperusta ei edellytä tietojen säilyttämistä, henkilötiedot voidaan poistaa tai muuttaa anonyymeiksi. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää, että säilytämme tiettyjä tietoja pidemmän ajan, riippumatta siitä, sisältävätkö ne henkilökohtaisia ​​tietoja.

Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille:

Välitämme tarvittaessa henkilötietoja kolmansille osapuolille viranomaisten pyyntöjen perusteella, jolloin ilmoitamme rekisteröidylle aina, mikäli laki sen sallii. Joissain tapauksissa saatamme käyttää kolmannen osapuolen palveluita, jotka saattavat edellyttää henkilökohtaisten tietojen siirtoa Forcit Consultingin tarjoaman palvelun suorittamiseksi. Forcit Consulting vastaa siitä, että nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja EU: n tietosuojadirektiivin mukaisesti.

Henkilötietopyyntö ja sen poistaminen:

Poistamme ja luovutamme henkilötietoja vain henkilön omasta pyynnöstä ottamalla yhteyttä dataprivacy@forcit.fi.

Muutokset tietosuojakuvaukseen:

Ilmoitamme erikseen suurista muutoksista tietosuojan hallinnassa ja / tai kuvauksessa.