Vesinäytteet ja radonmittaus

Vesinäytteet

Ympäristön puhtaus on entistä tärkeämpää. Talousveden laadun seuranta työmaiden ympäristössä on tärkeä osa ympäristön huomioimista, joten tarjoamme myös talous- ja kaivovesien näytteenottoa. Vesinäyte voidaan ottaa hana- tai raakavedestä, jos työmaan tai muun tahon toiminnan epäillään aiheuttavan vedenlaadussa muutoksia. Veden analysointi tehdään aina ulkopuolisen laboratorion toimesta.

Radonmittaus

Radon on elimistölle haitallinen radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Radon on peräisin maaperästä, josta se voi kulkeutua sisäilmaan perustuksissa olevien rakojen kautta. Sitä voi esiintyä myös porakaivovedessä. Radon on väritön, hajuton ja mauton ja pitoisuuden pystyy määrittämään ainoastaan mittaamalla. Radonpitoisuuden selvittäminen työpaikoilla on useassa Suomen kunnassa pakollista.