Melumallinnus

Melumallinnus on erinomainen tapa visualisoida ja havainnollistaa oletettujen melupäästöjen leviämistä ja voimakkuutta tietyllä etäisyydellä ympäristössä melulähteestä. Mallintamalla voidaan luoda monenlaisia skenaarioita erilaisille tilanteille sekä ottaa huomioon erilaisia lähtöarvoja tai muita ympäristötekijöitä. 

Melumallinnusta voidaan hyödyntää, kun halutaan selvittää esimerkiksi hankkeen kaavoitus-, luvitus- tai muussa vaiheessa erilaisten töiden tai tekijöiden, kuten louhinnan, ajoneuvo- tai raideliikenteen, teollisuuden tai muiden tekijöiden oletettujen melupäästöjen tasoja ja vaikutusta ympäristöön. 

Forcit Consulting tarjoaa melumallinnusta hankkeiden eri vaiheisiin osaksi niiden ympäristövaikutusten selvitystä ja arviointia. Teemme tiivistä yhteistyötä pohjoismaissa eri toimistojemme kesken hyödyntämällä maiden välistä osaamista mallinnuksessa. Käytämme mallinnuksessa hyödyksi CadnaA-ohjelmistoa.

Pyydä esittely tai suoraan tarjous melumallinnuspalveluistamme joko oheisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä sinua lähinnä olevan toimipisteemme edustajaan. 

Melumittaus

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.

Ympäristöselvitys ja riskianalyysi

Louhintatyön ympäristö- ja riskianalyysiselvitysten avulla kartoitetaan ympäristön kohteet, toiminnot ja laitteet, jotka on syytä huomioida työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa.