Melumallinnus

Melumallinnus on erinomainen tapa laskea ja arvioida melupäästöjen leviämistä ja voimakkuutta ympäristössä tietyllä etäisyydellä melulähteeseen nähden.

Melumallinnuksen avulla voidaan laskentaperusteisen ohjelmiston avulla ennustaa eri melulähteiden, työvaiheiden ja toimintojen vaikutukset ympäristöön alueen todelliset ympäristöolosuhteet huomioiden. Käytössämme on CadnaA -melumallinnusohjelmisto, joka mahdollistaa meluavien toimintojen arvioinnin ja laskennan ympäristöön niin rakentamisen, teollisuuden, logistiikan kuin liikenteenkin osalta.

YVA-menettelyssä, ympäristölupahakemuksissa ja lupamääräyksissä koko haetun toimintajakson tilanteiden selvittäminen melumallintamalla on muodostunut vaadittavaksi toimenpiteeksi. Mallinnuksen avulla on mahdollista muokata ympäristöä vastaamaan esimerkiksi työmaan tai kiviainesottamon tilannetta useisiin eri suunnitelmiin. Mallinnuksen avulla voidaan etukäteen ennustaa, ylittyykö esimerkiksi lupapäätöksen tai melutason raja-arvot läheisten kiinteistöjen osalta. Tarvittavat meluntorjunnan toimenpiteet voidaan arvioida eri tilanteissa etukäteen mallintamalla, jolloin toiminnan harjoittaminen ympäristö huomioiden on sujuvampaa.

Suoritamme melumallinnuksia hankkeiden eri vaiheisiin osana niiden ympäristövaikutusten selvitystä ja arviointia.

Pyydä tarjous melumallinnuksesta oheisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan asiantuntijaamme:

Veikko Sottinen
010 8321 360
veikko.sottinen@forcitconsulting.fi

Melumittaus

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.

Ympäristöselvitys ja riskianalyysi

Louhintatyön ympäristö- ja riskianalyysiselvitysten avulla kartoitetaan ympäristön kohteet, toiminnot ja laitteet, jotka on syytä huomioida työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa.