Tärinäherkkien laitteiden vaimennus

Tärinälle herkät laitteet voivat merkittävästi rajoittaa tehtävää louhintatyötä. Työmaan välittömässä läheisyydessä olevat laitteet ja toiminnot voidaan suojata louhintatärinältä tärinävaimentimilla.

Suojaamattomana herkät laitteet voivat merkittävästi rajoittaa tehtävää louhintatyötä. Ammattitaitoisella tärinävaimennuksella tärinän häiriövaikutus saadaan minimoitua. Laitteiden suojaustarpeeseen vaikuttaa louhintatyön mittakaava sekä työtavat. Suojaustarve määritetäänkin tapauskohtaisesti ennen työn aloitusta. Herkkien laitteiden vaimennukset tehdään lähtökohtaisesti kiinteistökatselmusten yhteydessä ja katselmusalueella sijaitsevissa rakennuksissa.

Herkkien laitteiden vaimennukset tehdään lähtökohtaisesti kiinteistökatselmusten yhteydessä ja katselmusalueella sijaitsevissa rakennuksissa. Oikein suoritetulla tärinävaimennuksella voidaan pienentää välittyvää tärinää jopa 80%.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.

Kiinteistökatselmus

Teemme vuosittain tuhansia rakennusten ja rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta.