Ympäristöselvitys ja riskianalyysi

Ympäristöselvitys säästää aikaa ja rahaa

Rakennustyömaiden ympäristö- ja riskianalyysiselvitysten avulla kartoitetaan ympäristön kohteet, toiminnot ja laitteet, jotka on syytä huomioida työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekemällä selvitys jo ennen työmaan käynnistymistä sekä rakennuttaja että urakoitsija voivat huomioida ympäristön asettamat reunaehdot. Tämä ehkäisee ennalta havaitsemattomien riskien toteutumisesta aiheutuneiden ja odottamattomien kustannusten tai aikatauluviivästymisen aiheutumista projektille.

Teemme kymmenittäin ympäristöön liittyviä selvityksiä vuosittain. Olemme tehneet selvityksiä Suomen suurimmissa infrahankkeissa kuten Länsimetro ja Raide-Jokeri, mutta myös pienemmän mittakaavan projektien parissa haastavissa ympäristöissä kuten lentoasemat, sairaalat ja teollisuuslaitokset.

KIINTEISTÖKATSELMUS

Teemme vuosittain tuhansia rakennusten ja rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta.

TÄRINÄMITTAUS

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.