Ilmanpainemittaus

Louhintatöihin liittyvä ilmanpaineaalto on hyvin suunnitellussa ja toteutetussa louhintatyössä täysin vaaraton ympäristövaikutus. Ilmanpaineaalto etenee ilmateitse hyvinkin laajalle alueelle. Ilmanpaineaallon vaikutus on usein hankala arvioida laskien, jolloin mittaus on ainoa vaihtoehto kyseisen ympäristövaikutuksen määrittämiselle.

Louhintatyössä räjähdysaine vapauttaa räjähtäessään erittäin suuren määrän energiaa ja kaasua hyvin lyhyessä ajassa. Kyseisen kemiallisen reaktion tavoitteena on saada haluttu rikkova vaikutus louhittavaan kohteeseen. Maaperässä etenevän tärinän lisäksi räjäytystyöstä välittyy ilmaan värähtelyä, joka on havaittavissa meluna, sekä taajuudeltaan kuuloalueen alapuolella olevana ilmanpaineaaltona.

Louhintatyöstä aiheutuvan ilmanpaineaallon syntyyn vaikuttavat räjäytettävän kiven siirtymisen aiheuttama ilmanpaineimpulssi, tärisevä maaperä, rakoilleesta kalliosta purkautuneet räjähdyskaasut, sekä etutäytteen alta purkautuneet räjähdyskaasut. Purkautuvien räjähdyskaasujen hallinta on ainakin suurimmaksi osaksi kontrolloitavissa hyvin suunnitellussa ja toteutetussa louhintatyössä.

Meillä on laajaa kokemusta ilmanpainemittauksista niin suurten kaivosten kuin asutuskeskusten läheisyydessä sijanneiden louhintatyömaiden osalta. Suosittelemme mittauksiin avokentän mittauksia, jossa ilmanpainemittausanturi asennetaan useimmiten louhintatyötä lähinnä olevan kiinteistön piha-alueelle.

Melumittaus

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.