Louhintakonsultointi ja valvonta

Erikoisosaamistamme on vaativien asutuskeskuksissa tapahtuvien louhintakohteiden konsultointi ja työmaavalvonta. Meillä on eniten Suomessa ylipanostajia, räjäytystyön vastuuhenkilöitä ja FISE- tärinäasiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan louhinnan kaikissa haasteissa.

Räjäytystöiden valvonta 

  • Meillä on vankka kokemus louhinta-ja lujitustöiden valvonnasta sekä tärinänhallinnasta, joilla varmistetaan, että työt suoritetaan työselostusten ja määräysten mukaisesti työkohteen ympäristö huomioiden.
  • Valvontatöitä suorittavat louhinta- ja kalliorakennustekniikan koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on pitkä käytännön kokemus alan töistä ja myös ylipanostajan pätevyys. 

Asiantuntija-lausunnot 

  • Teemme vuosittain lukuisia asiantuntijalausuntoja louhinta- ja räjäytystöitä koskeviin kiistatapauksiin, jotka liittyvät esimerkiksi vaurioepäilyihin, louhinnan suoritukseen tai kalliolaatuun.
  • Lausuntoja voidaan käyttää ratkaisujen perustana kiistojen keskinäisessä tai oikeusteitse tapahtuvassa sopimisessa.

Räjäytys-suunnittelu- ja konsultointi 

  • Ammattitaitoiset ja kokeneet ylipanostajamme ovat apunasi haastavissa louhintakohteissa.
  • Voimme auttaa myös louhintasuunnitelmien tekemisessä sekä lupa-asioissa.
  • Tietokonepohjaista louhintasuunnittelua varten käytössämme on O-Pitblast-ohjelmisto.