Melumittaus

Ääntä on kaikkialla. Joskus ääni koetaan häiritsevänä tai epämiellyttävänä. Tällöin on kyse melusta.

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.

Teemme melumittaukset valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 ”Ohjearvot meluntorjunnasta” mukaan. Käytämme mittauksissamme kalibroituja ja ensiluokkaisia melumittauslaitteistoja. Mittausten jälkeen asiakkaalle toimitetaan selkeä mittausraportti.

Palveluvalikoimaamme kuuluu myös huoneakustiikkamittauksia, kuten jälkikaiunta ja rakenteiden ilmaääneneristävyys. Tarjoamme melumittauksien tueksi myös melumallinnusta yhteistyökumppaniemme avulla. 

Pölymittaus

Hiukkaspitoisuuden mittauksilla selvitetään eri maanrakentamiseen liittyvien työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.