Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.

Tärinämittaus

Räjäytys, paalutus, louhinta ja maan tiivistys ovat tärinää tuottavia töitä, jotka voivat johtaa läheisten rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen, vaikuttaa ympäristöön tai ne voidaan kokea yleisesti häiritsevinä.

Forcit Consultingin suorittamat tärinämittaukset antavat luotettavan kuvan projektisi ympäristövaikutuksista ja auttavat samalla välttämään ei-toivottuja yllätyksiä. Meillä on alamme kattavin ja modernein mittauskalusto, josta löytyy varmasti sopiva ratkaisu niin laajamittaisten infrahankkeiden, kaivosten kuin pienempienkin työmaiden tarpeisiin.

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.

VipNordic-tulospalvelu

Mittauskalustomme tueksi tarjoamme alan parhaan selainpohjaisen VipNordic – seurantajärjestelmän työmaan eri tahojen käyttöön. Järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut työn turvalliseen ja tehokkaaseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Voimme jakaa mittaustulokset reaaliaikaisesti myös tekstiviestein. Järjestelmän avulla seuranta on helppoa, kustannustehokasta ja voidaan suorittaa etäyhteydellä.

Kiinteistökatselmus

Teemme vuosittain tuhansia rakennusten ja rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta.

Tärinäherkkien laitteiden vaimennus

Tärinälle herkät laitteet voivat merkittävästi rajoittaa tehtävää louhintatyötä. Työmaan välittömässä läheisyydessä olevat laitteet ja toiminnot voidaan suojata louhintatärinältä tärinävaimentimilla.