Työmaiden naapureille

Tältä sivulta löydät lisätietoa, miten edesautamme työmaan ja ympäristön välistä yhteistyötä katselmuksien ja tärinämittausten avulla.

Rakennustyömaat ja muut louhintaan liittyvät hankkeet voivat aiheuttaa ympäristöön monenlaisia vaikutuksia, esimerkiksi tärinää, melua ja ilmanpaineaaltoja. Ihminen saattaa kokea nämä ilmiöt häiritsevinä. Näihin ympäristövaikutuksiin voidaan kuitenkin varautua ennalta ja tiedottaa ympäristön toimijoita hyvissä ajoin. Hyvä molemminpuolinen viestintä edesauttaa turvallista rakentamista ja luo tukevan perustan yhteistyölle myös työmaan päätyttyä.

Kiinteistökatselmukset ja katselmuksien tarkoitus:

Ennen tärinää aiheuttavan työn aloittamista työmaan läheisyydessä sijaitseville rakennuksille tehdään alkukatselmukset, joilla selvitetään kiinteistöjen nykykunto.

Vaikka katselmuksen teettäminen on Suomessa vapaaehtoista, niitä tehdään usein tarpeettomien erimielisyyksien välttämiseksi.

Ennen katselmusta:

Otamme yhteyttä kiinteistön edustajaan tai omistajaan sopiaksemme katselmuksen järjestelyistä. Asunto-osakeyhtiöissä tämä henkilö on yleensä isännöitsijä. Omakoti- ja pientaloissa lähetämme katselmuksesta tiedotteen noin viikkoa ennen katselmusta. Vastaavasti tiedotamme myös asunto-osakeyhtiön asukkaita As Oy:n edustajan kanssa sovittavalla tavalla. Katselmustiedotteessa kerrotaan katselmuksen ajankohdan ja työmaan yhteystietojen lisäksi, kuka konsulteistamme katselmuksen tulee suorittamaan.

Katselmuksen aikana:

Katselmus suoritetaan kiinteistön edustajan kanssa sovitun henkilön sekä katselmuksesta vastaavan konsulttimme toimesta. Konsultilla on aina tunnistekortti mukanaan. Katselmuksen piiriin sisällytetään kantavat rakenteet, julkisivut, välipohjat ja tulisijat siltä osin kuin ne ovat silmämääräisesti tarkasteltavissa noin 1,5 m etäisyydeltä. Katselmuksen yhteydessä myös vaimennetaan tärinäherkkiä laitteita, kuten pöytätietokoneita. Katselmus voidaan rajoittaa myös pelkkiin julkisivuihin. Katselmuksen aikana konsulttimme osaavat myös vastata moniin tärinään ja työmaahan liittyviin kysymyksiin.

Katselmuksen jälkeen:

Katselmuksen tulokset kirjataan katselmuspöytäkirjaan, josta toimitetaan kopiot asianosaisille. Säilytämme katselmuksesta kerätyn dokumentaation vähintään 10 vuotta.

Tarkemman katselmusajan sopiminen tai kysymyksiä katselmuksesta:

Jos haluat sopia tarkemman ajan tai sinulle tulee muuta kysyttävää liittyen asuntosi katselmukseen, voit olla yhteydessä katselmustiedotteessa olevaan konsulttiimme.

Ympäristöön välittyvän tärinän mittaus:

Maanrakennus- ja louhintahankkeissa mitataan usein tärinää. Tämä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole välttämätöntä ja tarve määritetäänkin ennen tärinää aiheuttavan työn aloitusta. Tärinämittarit asennetaan tyypillisesti niihin kohteisiin, missä tärinäaltistus on suurin. Tyypillisesti tällaiset kohteet ja rakenteet sijaitsevat lähimpänä työmaata. Mittarin asennuksessa porataan pieni reikä (8mm) kantavaan rakenteeseen – esimerkiksi sokkeliin. Reikä ei heikennä tai haittaa rakenteen toimivuutta. Tärinämittari ei myöskään haittaa tai estä normaalia asumista tai muuta toimintaa mittarin ympärillä. Mikäli kohteeseen asennetaan sähköä tarvitseva tärinämittari, pyydämme siihen kiinteistöltä luvan. Mittalaitteemme kuluttavat erittäin vähän sähköä. Työmaa tarkkailee mittaustuloksia ja me säilytämme niitä työn päättymisen jälkeen arkistossamme vähintään 10 vuotta.