Painumamittaukset

Rakennushankkeissa vaaditaan usein erilaisia geoteknisiä mittauksia, joilla seurataan esimerkiksi rakenteiden mahdollista siirtymää tai rakennusten painumaa.

Painumien ja siirtymien mittaus ja seuranta on tärkeää, mikäli työmaalla joudutaan esim. pumppaamaan pohjavesitasoa alemmaksi tai tekemään isoja kaivantoja, jotka voivat vaikuttaa ympäröivän maaperän kantavuuteen tai stabiiliuteen. Painumaa seurataan usein myös, mikäli louhinnan, paalutus- tai purkutyön epäillään aiheuttavan siirtymävaaraa rakennuskohteen lähellä oleviin rakennuksiin tai rakennelmiin.  

Rakenteiden mahdollista kallistumaa, siirtymää ja esimerkiksi jo olemassa olevan halkeaman suuruuden muutoksia voidaan mitata reaaliajassa etäluettavalla siirtymämittarilla. Painumaa ja pystysuuntaisia muutoksia voidaan mitata vaaitsemalla. Forcit Consulting tarjoaa painumamittausta Leican vaaituskojeella, joilla päästään parhaimmillaan jopa 1 mm tarkkuuteen. Käytettävä mittausmenetelmä ratkaistaan kohteen vaatimusten mukaisesti. 

Suoritamme painumamittauksia pääasiassa Pirkanmaan seudulla, muualla Suomessa tapauskohtaisesti.

Kiinteistökatselmus

Teemme vuosittain tuhansia rakennusten ja rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.