Louhintaurakoitsijoille

Tältä sivulta löydät lisätietoa louhintatyöhön liittyvistä ilmoituksista, lainsäädännöstä, lupa-asioista sekä muista viranomaisvaatimuksista.

Louhinta- ja räjähdeala on tiukasti säädelty ala, jonka harjoittamiseksi elinkeinona harjoittajan täytyy tuntea ja soveltaa useita eri lakeja ja asetuksia. Lisäksi harjoittajalla tulee olla hallussaan erilaisia viranomaisen myöntämiä lupia tai pätevyyskirjoja, joilla todistaa soveltuvuutensa ja kyvykkyytensä harjoittaa alaa. 

Ohessa listattuna muutamia hyödyllisiä linkkejä yleisimmin kysyttyihin ilmoituspohjiin, lainsäädäntöasioihin, lupakirjojen haku- ja uusimisohjeisiin sekä muihin eri viranomaisvaatimuksiin ja -ohjeisiin Suomessa. 

Lisätietoa ja konsultointia antavat Forcit Consultingin louhinta-asiantuntijat.  

Tutustu myös Forcit Consultingin koulutustarjontaan Koulutukset-sivulla

Poliisi

Räjäytysilmoitus

Lainsäädäntö

Panostajalaki
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta

Lupakirja-asiat

Panostajan pätevyyskirjan hakuohjeet

TUKES

Räjähteiden siirto ja siirtotodistus sekä varastointi

Forcit Consulting Oy tarkistaa linkkien toimivuuden aika-ajoin, mutta ei vastaa niiden sisällöstä.