Kiinteistökatselmus

Kiinteistökatselmuksilla turvataan työmaan osapuolten oikeudet ja luodaan hyvä perusta hankkeelle

Teemme vuosittain tuhansia asuntojen, toimitilojen ja erilaisten rakenteiden katselmuksia. Niillä pyritään varmistamaan tärinää aiheuttavan työmaan ja sen ympärillä asuvien ja toimivien oikeudet erimielisyyksien varalta. Erimielisyyksiä voi syntyä, jos epäillään että kiinteistöihin on syntynyt vikoja työmaan aikana.

Alkukatselmus tehdään ennen tärinää aiheuttavan työn aloitusta ja siinä dokumentoidaan työmaan ympäristön rakennusten kunto. Katselmukseen osallistuvat yleensä kiinteistön omistaja tai edustaja sekä katselmuksen suorittava konsultti. Tärinää aiheuttavan työvaiheen päätyttyä voidaan suorittaa loppukatselmukset alkukatselmoiduissa kohteissa. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan työmaan sekä kiinteistöjen edustajille.

Katselmuksen suorittavat konsulttimme ovat monelle työmaan ympäristön osapuolelle ainoa kontakti itse työmaahan. Rakenteiden dokumentoinnin lisäksi asiantuntijamme vastaavatkin moniin kysymyksiin liittyen ympäristövaikutuksiin, aikatauluihin ja yhteyshenkilöihin. Asiantuntevasti suoritetulla katselmuksella luodaankin hyvä perusta hankkeelle ympäristön kannalta.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.

Tärinäherkkien laitteiden vaimennus

Tärinälle herkät laitteet voivat merkittävästi rajoittaa tehtävää louhintatyötä. Työmaan välittömässä läheisyydessä olevat laitteet ja toiminnot voidaan suojata louhintatärinältä tärinävaimentimilla.