Eero Jokimies on nimitetty FORCIT Consulting -liiketoiminta-alueen tekniseksi päälliköksi 1.1.2022

Tehtävässään Eero vastaa Consulting-liiketoiminta-alueen teknologioiden kehittämisestä, koordinoinnista ja harmonisoinnista (sis. mittauslaitteet ja -järjestelmät).

”Consulting-yhtiöiden liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Liiketoiminnan kasvu on tarkoittanut myös teknisen kaluston ja järjestelmien mittavaa lisäystä ja kehitystyötä. Kasvun myötä niiden tehokas käyttö, hallinta ja ylläpito vaatii yhä enemmän huomiota. Samaan aikaan kun kalustoa hankitaan yhä lisää, meidän pitää ymmärtää mitä kalustolta ja järjestelmiltä vaaditaan tulevaisuudessa. Nämä ovat asioita, joihin tulen uuden työtehtävän myötä keskittymään yhä enemmän.” – Eero Jokimies.

Yhteystiedot:

Eero Jokimies
Tekninen päällikkö
eero.jokimies@forcitconsulting.fi
p. 010 832 1324