Forcit Consulting huomioi koronatilanteen toiminnassaan

Forcit Consulting huomioi koronatilanteen toiminnassaan

Koronavirus on aiheuttanut paljon kysymyksiä viime aikoina ja se on vaikuttanut ihmisten väliseen kanssakäymiseen kaikkialla Suomessa ja maailmalla. Olemme Forcit Consultingissa varautuneet viruksen leviämisen ennaltaehkäisyyn monin tavoin. Seuraamme tilanteen kehittymistä koko ajan ja päivitämme tarvittaessa toimintaohjeitamme huomioiden viranomaisten suositukset ja määräykset, oman varautumisryhmämme sekä konsernimme ohjeet. Viruksen leviämisen ja ennaltaehkäisyn vuoksi olemme tehneet lukuisia muutoksia toimintamalleihimme ja kehitämme niitä jatkuvasti. Varautumistoimenpiteet ovat väliaikaisia ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Koronaviruksen huomiointi toiminnassamme:

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi huomioimme toiminnassamme Suomen viranomaisten (THL, STM)
ohjeistukset asiaan liittyen. Tämän lisäksi suojaamme henkilöstömme sekä katselmusten muiden osapuolten
terveyttä toimimalla tarkennettujen omien toimintaohjeidemme mukaan. Näitä toimia ovat mm.

 • Vältämme selkeästi riskialttiita tiloja.
 • Pidämme toistaiseksi riittävää ja turvallista etäisyyttä ihmisten välillä kaikessa toiminnassamme.
 • Emme kättele katselmusten yhteydessä.
 • Henkilöstöllämme on käytössä tarkemmat ohjeet ja suojavälineet liittyen hygieniaan.
 • Emme normaalitilanteissakaan koske pääsääntöisesti asunnoissa asukkaiden tavaroihin tai pintoihin.
  • Vaikka virus leviää pääasiassa pisara‐ ja kosketustartuntana, haluamme painottaa, että emme
   koske asuntojen pintoihin, esineisiin tai tavaroihin. Mikäli asunnon väliovet on jätetty auki,
   kierrämme asunnon läpi ja suoritamme katselmuksen silmämääräisesti koskematta mihinkään.

Katselmuksiin liittyvien toimintaohjeiden lisäksi olemme ohjeistaneet henkilökuntaamme kokouksien,
kokoontumisten, tapaamisten, etätyön ja lomilta paluun osalta, jotta tartuntatautiketjut pystyttäisiin minimoimaan,
mutta jotta pystymme pitämään työmaiden kaikkien osapuolten etuja turvaavat toiminnat käynnissä
koronaviruksesta huolimatta. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme tarvittaessa toimintaohjeitamme.

Kiitämme työmaiden eri osapuolia ymmärryksestä toimintaamme kohtaan tämän poikkeuksellisen haasteen
edessä.

 

Ystävällisin terveisin

Forcit Consulting Oy