Kokemuksia ensimmäisiltä Panostajapäiviltä

Suomalaisten louhintakoulutusten saralla aloitettiin uusi vuosittainen perinne, PanostajapäivätTulevina vuosina tapahtuma tullaan järjestämään aina viikon 6 torstaina ja perjantaina. Vuoden 2020 Panostajapäivät järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla lähes 70 henkilön voimin, joten kysyntää tämän kaltaiselle tapahtumalle on selkeästi havaittavissa. Tulijoita olisi ollut vielä enemmänkin, mutta kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet mukaan.  

Ja mikäpäs panostajapäivillä oli ollessa, kun paikalla oli vastaanottava, motivoitunut ja keskusteleva yleisö valmiina haastamaan Suomen parhaat kouluttajat. Esityksiä – tai ehkäpä enemmänkin keskustelun alustuksia pitivät kokeneet louhijat ja kouluttajat seuraavasti: 

  • Tuomo Hänninen: Aikahistoriakuvaajan käyttö nykyaikaisessa tärinänhallinnassa 
  • Jarkko Manninen: Räjäytyssuunnitteluohjelmiston mahdollisuudet tärinänhallinnassa 
  • Jouko Salonen: Ominaispanostus avolouhinnassa 
  • Paula Noopila: Pienen urakoitsijan haasteet 
  • Jussi Luoma: Kokeneen panostajan pohdiskelua 
  • Jorma Leinonen: Louhintavahinkojen oikeudelliset seuraamukset 

 

Esimerkkejä kurssilaisten palautteista:

Hyviä esimerkkejä, kokemus puhuu.
Hyvä ”muistutus” kuolevaisuudesta!
E
rinomainen ja havainnollinen esitys.
Seikkaperäinen esitys, jota oli helppo seurata.

A
ina tasokas ja vakaa esitys.
H
yvä käytännönläheinen asenne yhdistettynä teoriaan.
P
itkä kokemus heijastuu.
K
attava esitys, jossa uusia asioita itselle ainakin.
H
yödyllistä pohdiskelua.” 

Keskustelu jatkui oleskelutiloissa vireänä heti luentojen jälkeen ja voimistui entisestään saunomisen ja ruokailun lomassa. Osa kurssilaisista jatkoi opintoja seuraavana päivänä Panostajan kertauskurssin merkeissä. 

Tapahtuman tulevaisuus näyttää todella valoisalta. Vuoden 2021 Panostajapäivien ohjelma ja esiintyjät ovat samat kuin tänä vuonna.

 

Ystävällisin terveisin

Jouko Salonen
Koulutuspäällikkö