Raide-Jokeri – Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa

Raide-Jokeri  Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa 

Raide-Jokeri on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille rakennettava noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie. Raitiotielinja tulee korvaamaan jatkossa runkobussilinjan 550 (Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja), jonka kuljetuskapasiteetti ei pysty enää tulevaisuudessa vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin.  

Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019Rakentaminen toteutetaan ns. allianssimallilla. Osapuolina projektissa ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Ramboll Finland Oy, Sitowise OyNRC Group Finland ja YIT Suomi Oy.  Forcit Consulting Oy toimii hankkeessa louhinta- ja tärinäteknisenä asiantuntijana vastaten kiinteistökatselmuksistatärinävaimennuksista ja tärinämittauksista.  Mittava raideurakkatyömaa on tullut varmasti tutuksi kaikille Helsingin ja Espoon liikkujille. Raitiolinjaa varten rakennetaan mm. neljä suurta siltaa ja louhitaan uusi kalliotunneli. Raide-Jokerin on tarkoitus valmistua käyttöön vuonna 2024. Urakan alkuperäinen hinta-arvio on runsaat 380 miljoonaa euroa. Kaupungistuminen ja muuttuvat liikkumistarpeet aiheuttavat sen, että Raide-Jokerilla on ennustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2050 matkoja on jo ennusteen mukaan 125 000 arkivuorokaudessa. Raide-Jokeri tulee kulkemaan pääosin omalla kaistallaan. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimääräinen matkanopeus. Rataa liikennöidään kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla ja niihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin telibusseihin. 

Forcit Consulting Oy toimii tärinäkonsulttina koko projektin osaltaForcit Consultingin Tampereen osasto toimi Tampereen ratikan tärinäkonsulttina aikaisempina vuosina. Ennen Raide-Jokerin aloitusta saimmekin Tampereen toimistolta hyviä vinkkejä projektin hallintaanMeidän osaltamme Raide-Jokerin työ alkoi vuonna 2018 lokakuussa louhintatyön riskianalyysin laatimiselle. Kiinteistökatselmukset aloitettiin keväällä vuonna 2019 ja työtunteja on kertynyt ensimmäisen vuoden aikana useita tuhansia tuntejaTällä hetkellä projekti etenee suunnitellusti. Tärinäseurantajärjestelmään on kirjattu jo useita satoja tärinämittauspisteitäProjekti edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä työn seurantaa asioiden sujuvaksi rullaamiseksi.  

Jokerilla on oma Big Room toimitila, jossa kaikki hankkeen työntekijät työskentelevät samassa tilassa. Forcit Consultingilla on myös oma Jokerihuone, jossa pidämme seurantapalavereita kahden viikon välein.  Pysyäksemme askeleen edellä urakoitsijan aikatauluista ja toiveista, arviomme ja jaamme tietoja tulevista mittaritarpeista ja katselmusten aikatauluista. Työ vaatii suurta organisointia myös tiedottamisen ja katselmuspöytäkirjojen suhteen. Jokerihuoneen suurta seinää peittää ”Jokeri-kartta”. Kartalle kirjataan sovitut ja suoritetut kiinteistökatselmukset sekä käynnissä olevat tärinämittaukset ja päätetyt mittaukset. Kaikesta tehdystä työstä jää kirjaukset muistiin kartalle. Ylläpitoa vaatii myös netissä VipNordicissa oleva vastaavanlainen kartta, joka palvelee myös urakoitsijan edustajia lähes reaaliajassaEnnakoiva työ auttaa vähentämään reklamointeja ja vauriotarkastuskäyntejä merkittävästi. Välillä tuntuu, että Jokeri hankkeen Big Room on levinnyt Forcit Consultingin tiloihin. Forcit Consultingin toimistolta on myös näköyhteys tulevalle ratikkalinjalle. Tällä hetkellä Raide-Jokerin rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja ensimmäiset kiskot asennettiin  toukokuussa 2020.

Ystävällisin terveisin

Joni Ruuth
Aluepäällikkö, Uusimaa