Raide-Jokeri – Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa

Raide-Jokeri  Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa 

Raide-Jokeri on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille rakennettava noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie. Raitiotielinja tulee korvaamaan jatkossa runkobussilinjan 550 (Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja), jonka kuljetuskapasiteetti ei pysty enää tulevaisuudessa vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin.  

Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019Rakentaminen toteutetaan ns. allianssimallilla. Osapuolina projektissa ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Ramboll Finland Oy, Sitowise OyNRC Group Finland ja YIT Suomi Oy.  Forcit Consulting Oy toimii hankkeessa louhinta- ja tärinäteknisenä asiantuntijana vastaten kiinteistökatselmuksistatärinävaimennuksista ja tärinämittauksista.  Mittava raideurakkatyömaa on tullut varmasti tutuksi kaikille Helsingin ja Espoon liikkujille. Raitiolinjaa varten rakennetaan mm. neljä suurta siltaa ja louhitaan uusi kalliotunneli. Raide-Jokerin on tarkoitus valmistua käyttöön vuonna 2024. Urakan alkuperäinen hinta-arvio on runsaat 380 miljoonaa euroa. Kaupungistuminen ja muuttuvat liikkumistarpeet aiheuttavat sen, että Raide-Jokerilla on ennustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2050 matkoja on jo ennusteen mukaan 125 000 arkivuorokaudessa. Raide-Jokeri tulee kulkemaan pääosin omalla kaistallaan. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimääräinen matkanopeus. Rataa liikennöidään kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla ja niihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin telibusseihin. 

Forcit Consulting Oy toimii tärinäkonsulttina koko projektin osalta. Vastaavantyyppisestä raitiotieprojektista yrityksellä on aiempaa kokemusta Tampereelta, jossa Forcit Consulting toimi Tampereen ratikan tärinäkonsulttina aikaisempina vuosina. Ennen Raide-Jokerin aloitusta Tampereen toimistolta saatiin monia hyviä vinkkejä projektin hallintaan. Raide-Jokerin osalta työ alkoi vuonna 2018 lokakuussa louhintatyön riskianalyysin laatimisella. Kiinteistökatselmukset aloitettiin keväällä 2019 ja työtunteja on kertynyt tähän mennessä useita tuhansia. Projektin aikana tärinäseurantajärjestelmään on kirjattu jo useita satoja tärinämittauspisteitä.

Mittava projekti edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä työn seurantaa, jotta on mahdollista pysyä koko ajan askeleen verran edellä urakoitsijan aikatauluista ja toiveista. Tärinämittareiden tulevaa tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja saman aikaisesti päivitetään tulevien katselmusten aikatauluja. Työ vaatii suurta organisointia myös tiedottamisen ja katselmuspöytäkirjojen suhteen. Raidejokeri-projektia varten on käytössä oma kartta, johon kirjataan sovitut ja suoritetut kiinteistökatselmukset sekä tärinämittaukset. Kaikesta tehdystä työstä jää kirjaukset muistiin kartalle. Ylläpitoa vaatii myös netissä VipNordicissa oleva vastaavanlainen kartta, joka palvelee myös urakoitsijan edustajia lähes reaaliajassa. Ennakoiva työ auttaa vähentämään reklamointeja ja vauriotarkastuskäyntejä merkittävästi. Tällä hetkellä Raide-Jokerin rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja ensimmäiset kiskot asennettiin toukokuussa 2020.